ZAKRES USŁUG

Kancelaria Adwokacka adwokat Łukasz Wąchała świadczy pomoc prawną zarówno na etapie przedprocesowym, jak również reprezentuje interesy Klientów na etapie postępowania sądowego oraz przed organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej.

 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
 • obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym,
 • obrona obwinionego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 • reprezentowanie w postępowaniu karnym pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego,
 • reprezentowanie w postępowaniu wykonawczym,
 • dochodzenie odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie lub skazanie
 • udzielanie porad prawnych,
 • przygotowywanie opinii prawnych,
 • przygotowywanie pism przedprocesowych i procesowych,
 • przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych,
 • reprezentowanie strony w postępowaniu sądowym
 • reprezentowanie strony w sprawie o rozwód,
 • reprezentowanie strony w sprawie o podział majątku,
 • reprezentowanie strony w sprawie o alimenty, kontakty z dziećmi oraz opiekę nad dziećmi
 • reprezentowanie strony w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku,
 • reprezentowanie strony w sprawie o dział spadku,
 • reprezentowanie strony w postępowaniu o unieważnienie testamentu,
 • reprezentowanie strony w postępowaniu o zachowek
 • obsługa prawna przedsiębiorców, w tym spółek,
 • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach sądowych,
 • przygotowywanie projektów umów spółek, umów gospodarczych oraz projektów uchwał,
 • tworzenie spółek prawa handlowego,
 • podział i łączenie spółek,
 • przekształcenia spółek

Reprezentowanie w postępowaniu odszkodowawczym zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego, jak również w postępowaniu przed sądem w sprawach:

 • wypadków komunikacyjnych i doznanych obrażeń,
 • wypadków komunikacyjnych ze skutkiem śmiertelnym,
 • wypadków przy pracy,
 • błędów medycznych,
 • w szkodach rzeczowych.

Reprezentowanie w postępowaniu o regres zakładu ubezpieczeń.

KONTAKT

Siedziba Kancelarii Adwokackiej adwokat Łukasz Wąchała mieści się we Wrocławiu, przy ul. Komandorskiej 23/2.

Celem umówienia się na termin spotkania, proszę o uprzedni kontakt telefoniczny pod nr: 601-209-533 lub kontakt mailowy: kancelaria@wachala-adwokat.pl, bądź poprzez formularz kontaktowy.

KANCELARIA ADWOKACKA adwokat Łukasz Wąchała

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu odpowiedzi na moje zgłoszenie zawarte w formularzu kontaktowym. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie.

Wyrażam zgodę

1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Łukasz Wąchała, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Łukasz Wąchała z siedzibą we Wrocławiu, ul. Komandorska 23/2.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podst. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu odpowiedzi na zgłoszenie oraz kontynuowania korespondencji elektronicznej.
3. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres wymiany wiadomości w korespondencji elektronicznej oraz przewidziany przepisami prawa.
5. Osobie dokonującej zgłoszenia przez formularz kontaktowy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do ich przenoszenia.
6. Osobie dokonującej zgłoszenia przez formularz kontaktowy przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody może być wysłane e-mailem na adres: kancelaria@wachala-adwokat.pl lub na adres korespondencyjny: ul. Komandorska 23/2, 53-342 Wrocław.
7. Osobie dokonującej zgłoszenia przez formularz kontaktowy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie i ewentualnej dalszej korespondencji elektronicznej.

Zapoznałem/am się z powyższymi informacjami
WYŚLIJ

Uzupełnij pola formularza.